PODROČJA PREVAJANJA

Tehnika, avtomobilizem, transport, distribucija, gradbeništvo, pohištvo

 • strokovni članki
 • raziskave in študije
 • priročniki za avtomobilsko industrijo
 • pisarniško pohištvo
 • tehnična dokumentacija
 • fotografsko gradivo

Marketing, odnosi z javnostmi, promocija

 • sporočila za javnost
 • promocijsko gradivo
 • dopisi strankam
 • ankete
 • spletne strani
 • revije

Informatika, računalništvo in telekomunikacije

 • poslovni informacijski sistemi
 • uporabniški priročniki
 • pomoč za uporabnike
 • strokovni članki
 • predstavitveno gradivo
 • poslovna inteligenca
 • informacijski sistem za optimizacijo poslovanja
 • informacijski sistem za obrambo
 • upravljanje odnosov s strankami

Ekonomija, finance, pravo

 • korespondenca
 • poslovna, projektna in razpisna dokumentacija
 • letna, finančna, poslovna in statistična poročila
 • potrdila, pooblastila, pogodbe, izpiski, ceniki
 • javni razpisi
 • kartično poslovanje
 • zakladništvo – informacijski sistem
 • bančništvo – navodila za uporabo bančnega sistema SEPA
 • kadrovski sistemi

Medicina, zdravstvo, farmacija

 • tehnična dokumentacija (radiologija)
 • pogodbe

Turizem, storitve

 • brošure
 • razpisi
 • storitvene dejavnosti – informacijski sistem za javni holding