PREVAJALSKI TIM

Naši prevajalci se odlično prilagajajo timski dinamiki dela. Cilj usklajevanja v timu je ustvariti tak prevod, kot bi ga ustvaril en prevajalec. Končni prevod je tako vsebinsko, terminološko, slogovno in oblikovno enoten.

Nove prevajalce uvajamo v delovni proces z internimi tečaji, prilagojenimi posameznim projektom in področjem. Zaradi narave dela se prevajalski tim prilagaja vsebinskim in časovnim potrebam posameznega projekta in uspešno usklajuje delo na različnih področjih in projektih.

Zavedamo se, da lahko samo odličen prevajalec v odličnem delovnem okolju z odličnimi prevajalskimi orodji ustvari odličen prevod. V podjetju zaposlujemo prevajalce, ki izpolnjujejo naše pogoje in si želijo delati v našem delovnem okolju. Od kandidatov pričakujemo naslednje:

  • da imajo veselje in smisel za prevajanje,
  • da so sposobni timskega sodelovanja pri soustvarjanju prevodov,
  • da vidijo prevajanje kot edini želeni in izbrani poklic,
  • da imajo željo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju,
  • da odlično obvladajo slovenski jezik,
  • da imajo certifikat C2 za nemški jezik (GDS) in angleški jezik (CPE),
  • da imajo univerzitetno izobrazbo,
  • da imajo certifikat ECDL/ICDL,
  • da imajo veselje do spoznavanja in uporabe različnih prevajalskih in drugih računalniških orodij ter da uspešno opravijo interno preverjanje znanja in usposabljanje

Naši prevajalci so v rednem delovnem razmerju, kar podjetju omogoča, da ohranja stalno jedro prevajalcev, ki se nenehno izobražujejo, s čimer se ohranja visoka kakovost prevodov. Poslovne prostore imamo v mirnem okolju v stavbi s sodobno infrastrukturo in opremo, ki ustreza vsem zahtevam za intelektualno delo. Delovna mesta so opremljena z vrhunsko pisarniško in računalniško opremo, kar zagotavlja dobro počutje in omogoča ustvarjalnost.