SKUPAJ DO USPEHA

ZNANJE, TEHNOLOGIJA, ORGANIZACIJA – KO POTREBUJETE VEČ KOT LE PREVOD!

Kot ponudnik jezikovnih storitev se zavedamo, da je za rast podjetja in njegovo uspešno delovanje na tujih trgih pomembno tudi jezikovno prilagajanje. 

Gospodarski in tehnološki razvoj sta omogočila povezovanje in sodelovanje med partnerji z različnih koncev sveta, mi pa pri tem pomagamo premagovati jezikovne ovire.

Že dobro desetletje smo zanesljiv in strokoven partner pri lokalizaciji programske opreme ter pri prevajanju tehnične, marketinške, pravne in druge dokumentacije. V tem času smo razvili sistem, ki zagotavlja zaprto, nadzorovano in varno ravnanje z zaupno dokumentacijo.

  • V celoti se prilagodimo vašim potrebam in vašemu načinu poslovanja.
  • Na podlagi vaše tržne strategije posebej za vas izdelamo slogovni vodnik za prevajanje.
  • S sodobnimi orodji za računalniško podprto prevajanje ter z dinamičnim in večplastnim prevajalskim procesom zagotovimo usklajenost prevodov strokovnih besedil, prilagojenih vašim potrebam.
  • Stalen prevajalski tim, sestavljen izključno iz univerzitetno izobraženih jezikoslovcev, lahko tudi najobsežnejše besedilo prevede v kratkem času. Z izpopolnjenim prevajalskim procesom in najsodobnejšimi prevajalskimi orodji zagotavljamo enoten ter terminološko in slogovno usklajen prevod.
  • Sodelujemo s strokovnjaki z različnih področij, ki nam pomagajo pri pravilni uporabi strokovnih izrazov.
  • Besedilo za prevod oddate na eni vstopni točki, za vse drugo poskrbimo mi (prevod, tehnična priprava in pretvorbe v zahtevane oblike, strokovni pregled).
  • Z mrežo podjetij v tujini, ki imajo enako organiziran prevajalski proces, prevajalski tim in enako tehnologijo, vam zagotavljamo enake standarde tudi za prevode v druge jezike.
  • Z dolgoročnim sodelovanjem z nami se stroški prevodov nenehno znižujejo, saj za vas oblikujemo baze prevodov, da ponavljajočih se delov besedila ne prevajamo znova.