TEHNOLOGIJA

Vrhunska strojna in programska oprema nam omogočata izjemno hiter in učinkovit prevajalski proces, dobro komunikacijo z naročnikom, uporabo notranjih in zunanjih virov, uspešno prilagajanje naročniku ter obvladovanje obsežnejših prevodov, kar pomeni terminološko, vsebinsko in oblikovno usklajene prevode.

Sledimo načelu izbire pravega orodja za delo, kar pomeni, da tehnologijo prilagajamo potrebam naročnikov in jo čim bolje izkoristimo.

Poleg računalniških programov drugih proizvajalcev razvijamo tudi lastne programe in dodatne funkcije v okviru obstoječih programov, s katerimi optimiziramo poslovne procese. Naše rešitve so usmerjene v projektni menedžment in zagotavljanje kakovosti prevodov. Trenutno uporabljamo naslednjo programsko opremo:

  • SAP GUI
  • SDL Groupshare
  • SDL Trados Studio 2017
  • SDL Passolo 2016
  • SDL Teamworks
  • FrameMaker
  • Alchemy Catalyst
  • Omnipage
  • Lastne programske rešitve na področju prevajanja
  • Adobe Design and Web

Zahtevnejšim naročnikom se znamo hitro prilagoditi, tako da svoj računalniški sistem integriramo v naročnikovega in/ali obratno.